Miền Bắc
Click xem chi tiết
Miền Trung
Click xem chi tiết
Miền Nam
Click xem chi tiết

Tổ chức sự kiện

VNIC đã có kinh nghiệm tổ chức rất nhiều Sự kiện Xúc tiến đầu tư – Giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.