Miền Bắc
Click xem chi tiết
Miền Trung
Click xem chi tiết
Miền Nam
Click xem chi tiết

Nhà xưởng cho thuê

Địa chỉ:Thị trấn Chờ, Yên Phong
Diện tích:4500
Diện tích xưởng:4.500m2
Giá:5.6
Địa chỉ:Nam Sơn, TP.Bắc Ninh
Diện tích:12960
Diện tích xưởng:12.960 m2
Giá:5
Địa chỉ:Hải An, Hải Phòng
Diện tích:9347
Diện tích xưởng:9.347m2
Giá:4.8
Địa chỉ:Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Diện tích:1775
Diện tích xưởng:1.647m2
Giá:4.85
Địa chỉ:Nam Sơn, TP.Bắc Ninh
Diện tích:18144
Diện tích xưởng:18.144 m2
Giá:5
Địa chỉ:Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Diện tích:2755
Diện tích xưởng:2.755m2
Giá:4.5
Địa chỉ:Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Diện tích:7722
Diện tích xưởng:1.647m2
Giá:4.85
Địa chỉ:Nam Sơn, TP.Bắc Ninh
Diện tích:15552
Diện tích xưởng:15.552 m2
Giá:5
Địa chỉ:Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Diện tích:2755
Diện tích xưởng:2.755m2
Giá:4.5
Địa chỉ:Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Diện tích:4320
Diện tích xưởng:4.320m2
Giá:5.35
Địa chỉ:Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Diện tích:2502
Diện tích xưởng:2.502m2
Giá:4.5
Địa chỉ:Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Diện tích:5040
Diện tích xưởng:5.040m2
Giá:5.35