Miền Bắc
Click xem chi tiết
Miền Trung
Click xem chi tiết
Miền Nam
Click xem chi tiết

Quy Trình Làm Việc Với Khách Hàng của VNIC

Quy trình làm việc VNIC – Vietnam Investment Consulting với khách hàng là một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất mà các cấp quản lý đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra.

Với quy trình làm việc ngày VNIC tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần và giảm được 1/3 thời gian vận hành dự án, sự chuyên nghiệp được hình thành điều đó làm cho VNIC trở thành đơn vị cạnh tranh trong ngành Bất Động Sản Công Nghiệp

Bước 3:

Đàm phán và ký hợp đồng

Bước 5:

Hỗ trợ xây dựng, fit-out

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

 •  VNIC liên hệ khách hàng
 • Tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng.
 • Nhận ủy quyền từ khách hàng để tìm kiếm địa điểm phù hợp

Bước 2: Đề xuất địa điểm đầu tư phù hợp

 • Dựa theo yêu cầu của khách hàng, đề xuất địa điểm phù hợp
 • Lên kế hoạch khảo sát chi tiết 
 • Cùng khách hàng khảo sát địa điểm thực tế
 • Hỗ trợ phiên dịch 
 • Báo cáo đánh giá khả thi phương án

Bước 3: Đàm phán và ký hợp đồng

 • Hỗ trợ đàm phán song phương
  + Nghiên cứu hợp đồng
  + Đại diện khách hàng đàm phán, thương lượng
  + Soạn thảo hợp đồng theo thỏa thuận các bên
  + Kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng
  + Giải quyết các vấn đề phát sinh
 • Biên phiên dịch hồ sơ, hợp đồng liên quan

Bước 4: Hỗ trợ pháp lý

 • Hỗ trợ xin hồ sơ IRC, ERC< EIA,...và các hồ sơ pháp lý liên quan cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
  + Chuẩn bị hồ sơ
  + Viết hồ sơ xin cấp phép
  + Dịch thuật tài liệu
  + Nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng

Bước 5: Hỗ trợ xây dưng, fit-out

 •  Hỗ trợ, tìm kiếm đơn vị xây dựng, fit-out nhà xưởng/ nhà kho
 • Hỗ trợ ra soát, đàm phán hợp đồng với nhà thầu xây dựng 
 • Giám sát quá trình xây dựng
 • Hỗ trợ thông báo, giải quyết các vấn đề phát sinh

Bước 6: Các dịch vụ sau đầu tư

 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, lao động có chuyên môn
 • Hỗ trợ cung cấp địa điểm sinh hoạt, lưu trú, dịch vụ,...
 • Suất ăn công nghiệp

Bước 2:

ĐỀ XUẤT ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ PHÙ HỢP

Bước 4:

HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Bước 6:

CÁC DỊCH VỤ SAU ĐẦU TƯ

Bước 1

Tiếp nhận thông tin khách hàng

- VNIC liên hệ khách hàng
- Tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng.
- Nhận ủy quyền từ khách hàng để tìm kiếm địa điểm phù hợp

Bước 2

Đề xuất địa điểm đầu tư phù hợp

- Dựa theo yêu cầu của khách hàng, đề xuất địa điểm phù hợp
- Lên kế hoạch khảo sát chi tiết 
- Cùng khách hàng khảo sát địa điểm thực tế
- Hỗ trợ phiên dịch 
- Báo cáo đánh giá khả thi phương án

Bước 3

Đàm phán và ký hợp đồng

Hỗ trợ đàm phán song phương
+ Nghiên cứu hợp đồng
+ Đại diện khách hàng đàm phán, thương lượng
+ Soạn thảo hợp đồng theo thỏa thuận các bên
+ Kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh Biên phiên dịch hồ sơ, hợp đồng liên quan

Bước 4

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ xin hồ sơ IRC, ERC< EIA,...và các hồ sơ pháp lý liên quan cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
+ Chuẩn bị hồ sơ
+ Viết hồ sơ xin cấp phép
+ Dịch thuật tài liệu
+ Nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng

Bước 5

Hỗ trợ xây dưng, fit-out

- Hỗ trợ, tìm kiếm đơn vị xây dựng, fit-out nhà xưởng/ nhà kho
- Hỗ trợ ra soát, đàm phán hợp đồng với nhà thầu xây dựng 
- Giám sát quá trình xây dựng
- Hỗ trợ thông báo, giải quyết các vấn đề phát sinh

Bước 6

Các dịch vụ sau đầu tư

- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, lao động có chuyên môn
- Hỗ trợ cung cấp địa điểm sinh hoạt, lưu trú, dịch vụ,...
- Suất ăn công nghiệp

VNIC xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã dành thời gian để đọc bản quy trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi biết bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn có trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể, và chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng chất lượng cao.

Chúng tôi hy vọng được phục vụ bạn trong tương lai.

Trân trọng,
VNIC – Vietnam Investment Consulting