Miền Bắc
Click xem chi tiết
Miền Trung
Click xem chi tiết
Miền Nam
Click xem chi tiết

Văn phòng cho thuê

Địa chỉ:Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích:280
Giá:11
Địa chỉ:Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích:280
Giá:12.5
Địa chỉ:Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích:400
Giá:13.5
Địa chỉ:Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:320
Giá:12
Địa chỉ:Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:300
Giá:9.9
Địa chỉ:Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:400
Giá:9.9
Địa chỉ:Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Diện tích:330
Giá:12